Hodnoty

Hodnoty

Klíčem k našemu budoucímu úspěchu jsou naši lidé

Lidé

Uvědomujeme si, že klíčem k našemu budoucímu úspěchu jsou naši lidé. Podporujeme otevřenost, upřímnost, sebevědomí a týmového ducha.

Podporujeme soutěživost mezi našimi zaměstnanci. Uvědomujeme si, že každý tým je tak silný, jako jeho nejslabší článek. Je na každém zaměstnanci, aby se choval tak, jak by se choval v jakémkoliv kolektivním sportu – šel na hranici svých možností a požadoval totéž po svých spoluhráčích.

Věříme, že kulturní a jiné rozdíly vytvářejí silnější a odolnější organizaci.

Zavázali jsme se budovat společnost pro budoucí generace

Inovace

Zavázali jsme se budovat společnost pro budoucí generace prostřednictvím kultury inovací. Pevně věříme, že inovace je to, co nás odlišovalo a bude odlišovat od konkurence.

Propagujeme trvalou snahu našich lidí zlepšovat, co a jak děláme, abychom našim zákazníkům dodávali ty nejspolehlivější a nejinovativnější produkty.

Jednáme s našimi lidmi s respektem

Integrita

Dbáme na to, aby vše, co děláme, splňovalo ta nejvyšší očekávání z etického hlediska, a to nejen ze strany našich zaměstnanců, ale také našich dodavatelů a obchodních partnerů. Netolerujeme nedodržovaní našich etických norem a zákona.

Dbáme na to, aby naše vnitřní procesy a postupy, od výzkumu a vývoje, přes výrobu až po prodej, byly dobře definované a respektované. To nám umožní dostát našeho závazku poskytovat našim zákazníkům ty nejinovativnější, nejkvalitnější a nejspolehlivější produkty.

Jednáme s našimi lidmi s respektem a hodnotíme je na základě jejich zásluh a přínosu celkovému úspěchu naší skupiny.

Naplníme očekávání našich zákazníků a zaměstnanců

Odpovědnost

Jsme si vědomi dlouhé tradice našich klíčových značek a dbáme na to, abychom naplnili očekávání našich zákazníků. Snažíme se být spolehlivým partnerem s nejlepšími službami pro naše zákazníky.

Propagujeme, distribuujeme a prodáváme naše produkty ve spolupráci s prověřenými obchodními partnery a zákazníkům, kteří je hodlají používat výhradně dle právních a etických zásad.

Jsme zodpovědní za poskytování bezpečného prostředí našim zaměstnancům. Jsme zodpovědní za poskytování bezpečných a spolehlivých produktů.